Golden Thali

Adres
Olympiaplein 118
1076 AK Amsterdam
Telefoon
020 6712255
Dinerbon.com Amsterdam Golden Thali
Dinerbon.com Amsterdam Golden Thali
Dinerbon.com Amsterdam Golden Thali
Dinerbon.com Amsterdam Golden Thali
Dinerbon.com Amsterdam Golden Thali